Hovedfestivalen 2023 er over, men Global Gathering kan tilby ulike arrangement gjennom året:
/thumbs/400×250×c/assets/Hva er global gathering.jpg

Hva er Global Gathering?

Velkommen til Global Gathering Festival der kultur og tradisjon fra hele verden møtes.

Les mer

/thumbs/400×250×c/archive/2020/Global Gathering 2020 - 12 - Trommeworkshop.jpg

Formål

Dialog, utveksling og glede over å oppleve forskjellige kulturuttrykk står i sentrum for Global Gathering.

Les mer

/thumbs/400×250×c/assets/Mat_generelt bilde.jpeg

Vil du bidra?

Ønsker du å være med i festivalprogrammet, eller bidra på annen måte?

Les mer

/thumbs/800×500×c/hero/Global-Gathering-41.webp /thumbs/800×500×c/archive/2020/Global Gathering 2020 - 37 - Bosnia‑Hertsegovina.jpg /thumbs/800×500×c/hero/GG-lordag-02-2.webp /thumbs/800×500×c/hero/Global-Gathering-2-11.webp /thumbs/800×500×c/archive/2020/Global Gathering 2020 - 02 - Sidiki Camara.jpg /thumbs/800×500×c/hero/1683721975_GG-lordag-06-2.webp /thumbs/800×500×c/archive/2020/Global Gathering 2020 - 10 - Trommeworkshop.jpg /thumbs/800×500×c/hero/003-Buljo.webp /thumbs/800×500×c/hero/Global-Gathering-2-29.webp /thumbs/800×500×c/hero/Global-Gathering-2.webp